You Are Here: Home » Market Report

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng chín năm 2017. (Charts)

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng chín năm 2017. (Charts) Trong tổng số 6,379 giao dịch Bất Động Sản trong tháng chín năm 2017 Khu vực Toronto dẩn đầu với 2,510 giao dịch với giá trung bình $809,591 Khu vực Peel với 1,288 giao dịch với giá trung bình $674,107 Khu vực York với 944 giao dịch với giá trung bình $991,339 Khu vực Halton với 581 giao dịch với giá trung bình $853,513 Khu vực Durham với 835 gia ...

Read more

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng chín năm 2017

https://youtu.be/K5aMBUUkxEA Tóm tắt thị trường bất động sản tháng chín năm 2017 Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng chín năm 2017 có tổng số 6,379 giao dịch giảm 35.1% phần trăm so với tháng chín năm 2016 có 9,830 giao dịch. Giá nhà trung bình tháng chín năm 2017 là $775,546 tăng 2.6 phần trăm so với tháng chín năm 2016 với giá trung bình là $756,021 Số lượng giao dịch và giá trung bình c ...

Read more

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng tám năm 2017.

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng tám năm 2017.   https://youtu.be/qARDwFPRXms   Tóm tắt thị trường bất động sản tháng tám năm 2017. Trong tháng tám năm 2017 tổng sản phẩm nội địa tăng 4.5%, tỷ lệ thất nghiệp tăng 6.9%. Tỷ lệ lạm phát tăng 1.2%. Mức lãi suất cơ bản là 2.95%. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.14%, cho 3 năm trung bình là 3.39%, và cho 5 năm trung bình là 4.84% ...

Read more

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng năm năm 2017.

https://youtu.be/ZvMEIUEVWcs Tóm tắt thị trường bất động sản tháng năm năm 2017. Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng năm năm 2017 có tổng số 10,196 giao dịch giảm -20.3% phần trăm so với tháng năm năm 2016 có 12,790 giao dịch. Giá nhà trung bình tháng năm năm 2017 là $863,910 tăng 14.9 phần trăm so với tháng năm năm 2016 với giá trung bình là $752,100 ...

Read more

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng tư năm 2017.

https://youtu.be/yogvK8jeMMc Tóm tắt thị trường bất động sản tháng tư năm 2017. Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto có tổng số 11,630 giao dịch trong tháng tư năm 2017 giảm 3.2% phần trăm so với tháng tư năm 2016 có 12,016 giao dịch. Giá nhà trung bình tháng tư năm 2017 là $920,791 tăng 24.5 phần trăm so với tháng tư năm 2016 với giá trung bình là $739,762.   ...

Read more

Bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng hai năm 2017.

https://youtu.be/9cbIS3dRLig Bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng hai năm 2017. Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto có tổng số 12,077 giao dịch trong tháng ba năm 2017 tăng 17.7phần trăm so với tháng ba năm 2016 chỉ có 10,260 giao dịch. Giá nhà trung bình tháng ba năm 2017 là $916,567 tăng 33.2 phần trăm so với tháng ba năm 2016 với giá trung bình là $688,011.     ...

Read more

Market Report – Tóm tắt thị trường bất động sản tháng hai năm 2017

https://youtu.be/Me8LFDTBZcY Market Report - Tóm tắt thị trường bất động sản tháng hai năm 2017 Trong tháng hai năm 2017 tổng sản phẩm nội địa vẫn giữ tại mức 3.5%, mức tăng việc làm giảm xuống mức 0.4%, tỷ lệ thất nghiệp là 6.8%. Tỷ lệ lạm phát tăng 2.1%. Mức lãi suất cơ bản vẫn giữ nguyên là 2.70%. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.14%, cho 3 năm trung bình là 3.39%, và cho 5 năm trung b ...

Read more

Tóm tắt thị trường địa ốc trong năm 2016, dự đoán tình hình địa ốc năm 2017 – Video 1: Tóm tắt thị trường địa ốc trong năm 2016

https://youtu.be/6H3GJMbCVG0 Tóm tắt thị trường địa ốc trong năm 2016, dự đoán tình hình địa ốc năm 2017 Video 1: Tóm tắt thị trường địa ốc trong năm 2016 Chúng ta đang bước những bước đầu vào năm 2017, với những thay đổi đang được chính phủ dự tính sẽ áp dụng trong tương lai gần, tuy nhiên, để có thể hiểu sâu về tình hình của năm nay, Quang Lâm thiết nghĩ chúng ta cũng cần xem lại toàn diện những gì đã diễ ...

Read more

Market Report January 2017

  https://youtu.be/JwKs6PVh0fM Tóm tắt thị trường bất động sản tháng Một năm 2017 Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto có tổng số 5,188 giao dịch trong tháng một năm 2017 tăng 11.8 phần trăm so với tháng một năm 2016 chỉ có 4,640 giao dịch, phần lớn giao dịch tập trung vào căn hộ chung cư. Giá nhà trung bình tháng một năm 2017 là $ 770,745 tăng 22.3 phần trăm so với tháng một năm 2016 với gi ...

Read more

Market Report December 2016

  https://youtu.be/rrWMzebLcHM   Chào mừng quý vị dến với chương trình Quang Lam TV, hôm nay Quang Lam tóm tắt thị trường bất động sản thang 12 năm 2016   Trong tháng Mười Hai năm 2016, có tổng số 5,338 đơn vị bất động sản đã được bán ra trên thị trường, tăng 8.6%, so với 4,917 đơn vị vào tháng Mười. Trong trọn năm 2016, đã có 113,133 đơn vị bất động sản được giao dịch trên thị trường GTA, hơ ...

Read more

© 2011 Powered By Quang Lam

Scroll to top