You Are Here: Home » Market Report

Market Report October 2017

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng mười năm 2017 - Quang Lam TV Trong tháng mười năm 2017 tổng sản phẩm nội địa tăng 4.5%, tỷ lệ thất nghiệp giảm 6.1%. Tỷ lệ lạm phát tăng1.6%. Mức lãi suất cơ bản là 3.2%. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.24%, cho 3 năm trung bình là 3.64%, và cho 5 năm trung bình là 4.99%. Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng mười năm 2017 có tổng số ...

Read more

Market Report September 2017. (Charts)

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng chín năm 2017. (Charts) Trong tổng số 6,379 giao dịch Bất Động Sản trong tháng chín năm 2017 Khu vực Toronto dẩn đầu với 2,510 giao dịch với giá trung bình $809,591 Khu vực Peel với 1,288 giao dịch với giá trung bình $674,107 Khu vực York với 944 giao dịch với giá trung bình $991,339 Khu vực Halton với 581 giao dịch với giá trung bình $853,513 Khu vực Durham với 835 gia ...

Read more

Market Report September 2017

https://youtu.be/K5aMBUUkxEA Tóm tắt thị trường bất động sản tháng chín năm 2017 Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng chín năm 2017 có tổng số 6,379 giao dịch giảm 35.1% phần trăm so với tháng chín năm 2016 có 9,830 giao dịch. Giá nhà trung bình tháng chín năm 2017 là $775,546 tăng 2.6 phần trăm so với tháng chín năm 2016 với giá trung bình là $756,021 Số lượng giao dịch và giá trung bình c ...

Read more

Market Report August 2017.

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng tám năm 2017.   https://youtu.be/qARDwFPRXms   Tóm tắt thị trường bất động sản tháng tám năm 2017. Trong tháng tám năm 2017 tổng sản phẩm nội địa tăng 4.5%, tỷ lệ thất nghiệp tăng 6.9%. Tỷ lệ lạm phát tăng 1.2%. Mức lãi suất cơ bản là 2.95%. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.14%, cho 3 năm trung bình là 3.39%, và cho 5 năm trung bình là 4.84% ...

Read more

Market Report July 2017

https://www.youtube.com/watch?v=SwsdEdCV3gs Tóm tắt thị trường bất động sản tháng bảy năm 2017 - Quang Lam TV Tóm tắt thị trường bất động sản tháng bảy năm 2017. Trong tháng bảy năm mức lãi suất cơ bản là 2.95% tăng 0.25% so với vài tháng trước đây. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho một năm trung bình là 3.14%, cho 3 năm trung bình là 3.39%, và cho 5 năm trung bình là 4.84%. Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sả ...

Read more

Market Report June 2017

https://www.youtube.com/watch?v=RLfsALDBn3o Tóm Tắt Thị Trường BDS Tháng 6 - 2017 - Quang Lam TV Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng sáu năm 2017 có tổng số 7,974 giao dịch giảm -37 phần trăm so với tháng sáu năm 2016 có 12,725 giao dịch. Giá nhà trung bình tháng sáu năm 2017 là $793,915 tăng 6.3 phần trăm so với tháng sáu năm 2016 với giá trung bình là $747,018 Số lượng giao dịch và giá t ...

Read more

Market Report May 2017.

https://youtu.be/ZvMEIUEVWcs Tóm tắt thị trường bất động sản tháng năm năm 2017. Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng năm năm 2017 có tổng số 10,196 giao dịch giảm -20.3% phần trăm so với tháng năm năm 2016 có 12,790 giao dịch. Giá nhà trung bình tháng năm năm 2017 là $863,910 tăng 14.9 phần trăm so với tháng năm năm 2016 với giá trung bình là $752,100 ...

Read more

Market Report April 2017.

https://youtu.be/yogvK8jeMMc Tóm tắt thị trường bất động sản tháng tư năm 2017. Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto có tổng số 11,630 giao dịch trong tháng tư năm 2017 giảm 3.2% phần trăm so với tháng tư năm 2016 có 12,016 giao dịch. Giá nhà trung bình tháng tư năm 2017 là $920,791 tăng 24.5 phần trăm so với tháng tư năm 2016 với giá trung bình là $739,762.   ...

Read more

Market Report March 2017

https://www.youtube.com/watch?v=9cbIS3dRLig   Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto có tổng số 12,077 giao dịch trong tháng ba năm 2017 tăng 17.7phần trăm so với tháng ba năm 2016 chỉ có 10,260 giao dịch. Giá nhà trung bình tháng ba năm 2017 là $916,567 tăng 33.2 phần trăm so với tháng ba năm 2016 với giá trung bình là $688,011. Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động ...

Read more

© 2011 Powered By Quang Lam

Scroll to top