You Are Here: Home » Commerical Report

Commercial report Q 3 2017

Tóm tắt tình hình buôn bán và cho thuê của bốn khu vực  Công Nghiệp, Thương Mại / Bán Lẻ, Văn Phòng quý 3 năm 2017 Theo thống kê của hiệp Hội Bất Động Sản Toronto quý 3 năm 2017 có tổng số 5,609,801 square feet Công Nghiệp, Thương Mại / Bán Lẻ và Văn Phòng được cho thuê, giảm 14.75 phần trăm so với quý 3 năm 2016 với tổng số 6,580,699 square feet. Giá cho thuê trung bình của Công Nghiệp là $6.93 cho mỗi squ ...

Read more

Commercial report Q2 2017

Commercial report Q2 2017 https://youtu.be/IOUieGqrYr0 Commercial report Q2 2017 Hôm nay Quang Lâm tóm tắt tình hình buôn bán và cho thuê của bốn khu vực  Công Nghiệp, Thương Mại / Bán Lẻ, Văn Phòng và đất đai quý 2 năm 2017 Theo thống kê của hiệp Hội Bất Động Sản Toronto quý 2 năm 2017 có tổng số 6,553,240 square feet Công Nghiệp, Thương Mại / Bán Lẻ và Văn Phòng được cho thuê, giảm 10.7 phần trăm so với q ...

Read more

Commmercial Report Q1, 2017

https://youtu.be/pb6jk_FFxu4 Commmercial Report Q1, 2017 Theo thống kê của hiệp Hội Bất Động Sản Toronto quý 1 năm 2017 có tổng số 5, 538,743 feet vuông Công Nghiệp, Thương Mại / Bán Lẻ và Văn Phòng được cho thuê, giảm  so với quý 1 năm 2016 với tổng số 6,421,452 feet vuông Khu vực Công Nghiệp chiếm đến 70%  tổng số diện tích cho thuê thông qua hệ thống Multiple Listing Service (MLS). ...

Read more

Commercial Report Q4 2016

https://www.youtube.com/watch?v=VeLtvqN7OMM&feature=youtu.be Chào mừng quý vị đến với chương trình Quang Lâm TV.   Hôm nay Quang Lâm tóm tắt tình hình buôn bán và cho thuê của 4 phân khúc Công Nghiệp, Thương Mại / Bán Lẻ, Văn Phòng và đất đai quý 4 năm 2016 Theo thống kê của hiệp Hội Bất Động Sản Toronto quý 4 năm 2016 có tổng số 5, 849, 174 feet vuông Công Nghiệp, Thương Mại / Bán Lẻ và Văn Phòng được ...

Read more

Commercial Report Q3 2016

https://www.youtube.com/watch?v=PUpHpEdP03k&feature=youtu.be   Chào mừng quý vị đến với chương trình Tin Tuc Dia Oc . Hôm nay Quang Lâm xin tóm tắt về thị trường bất động sản công nghiệp quý 3 năm 2016 Theo thống kê của hiệp hội bất dộ sản Toronto, trong quý 3 năm 2016 có tổng số 6,592,818 square feet được cho thuê, tang 34.8% so với quý 3 năm 2015 Trong tổng số diện tich cho thuê của quý, thị trường c ...

Read more

Commercial Report Q2 2016

Chào mừng quý vị đến với chương trình tóm tắt thi trường công nghệ quý 2 năm 2016 của Quang Lam TV Theo thống kê của hiệp hội bất động sản Toronto trong quý 2 năm 2016 có tổng sô 7,390,832 square feet diện tích được cho thuê, tăng 27% so quý 2 năm 2015 với tổng số điện tích 5,821,001 square feet được cho thuê. Diện tích được cho thuê khu vực công nghệ và văn phòng gia tăng trong khi đó diện tích được cho th ...

Read more

Thị Trường Địa Ốc – Commercia Report Q4 2015

Kính chào quý vị khán thính giả nói chung, quý vị đồng hương vùng GTA nói riêng. Chào mừng quý vị đến với chương trình Chuyện Địa Ốc Commercial Report của Quang Lâm TV Theo tuyên bố của chủ tịch Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, ông Mark McLean, trong quý 4 năm 2015 có gần 6.1 triệu square feet đã được cho thuê bao gồm công nghiệp, thương mại, bán lẽ và văn phòng, tăng 19.6% so với quý 4 năm 2014 Trong, thị tr ...

Read more

Thị Trường Địa Ốc: Commercial Watch Quý 3 2015

Kính chào qúy vị khán thính giả nói chung, qúy vị đồng hương vùng GTA nói riêng. Hôm nay Quang Lam hân hạnh được trở lại với bản tin tóm tắt thị trường thương mại quý 3 năm 2015 Theo thống kê của hiệp hội Bất động sản Toronto, trong qúy 3 nam 2015 có tổng số 4.8 triệu square feet công nghiệp, thương mại / bán lẻ và văn phòng được cho thuê. Kết quả nay giảm 18.9% phần trăm so với quý 3 năm 2014. Thị trường c ...

Read more

© 2011 Powered By Quang Lam

Scroll to top