You Are Here: Home » LISTING » 25 – 365 Murray Ross Pkwy, Toronto

25 – 365 Murray Ross Pkwy, Toronto

365 Murray Ross Pkwy nằm gần khuôn viên trường York University.  Khu vực rất tiện lợi.  Gần trạm bus express đến subway Downsview Station và rất gần trạm Keele Subway sẽ mở trong tương lai.  Nhà rộng thoáng.  Open concept Living and Dining Area.

Xin vui long liên lạc Quang Lam 416 804 5111 để biết them chi tiết.

Leave a Comment

© 2011 Powered By Quang Lam

Scroll to top